วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ดูแล...คนที่ดูแลคุณ


ตัวแทนไทยประกันชีวิต


ดูแล...คนที่ดูแลคุณและคนที่รักคุณที่สุดที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=tmMRvuV2We4

เพื่อแม่จาก.....ไทยประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอมา
เพื่อแม่จาก......ไทยประกันชีวิตที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=FvEBQzpb5Gw
         http://www.thaiticketmajor.com/

ทางเลือกแบบประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน

โรคร้ายแรง รีฟันด์

"ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง
    คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"


จากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ที่จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของคนไทยล่าสุด พบว่า เป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ในภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนเช่นนี้การสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงสร้างความอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก
ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน "โรคร้ายแรง รีฟันด์" อีกหนึ่งแบบประกันในกลุ่มสินค้าไม่เคลม มีคืน ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเป็นแผนประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันอย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม ที่นับเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย และสวัสดิการเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันเพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องสูญเสียไปหากต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน


ที่มา http://www.thailife.com/
        http://m.thailife.com/assets/img/insurance/roke-rai-rang-refund/insurance.jpg